VN333 - Trang chủ chính thức nhà cái VN333 2023

Điều Khoản Và Điều Kiện

Vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện này (“Thỏa thuận”, “Điều khoản và Điều kiện”) trước khi sử dụng www.vn333.me (“Trang web”) và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me. Trang web www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me được điều hành bởi Game Lounge Limited (C53144) (“chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” “trang web” “www.vn333.me ”). Các điều khoản này đóng vai trò như một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa Game Lounge Limited (Chúng tôi/Chúng tôi) và bạn, “Người dùng”. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện này.

Để tham gia thỏa thuận này, bạn phải đủ tuổi hợp pháp ít nhất là 21 tuổi và đủ tư cách pháp lý để bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Bạn sẽ có thể và có khả năng tham gia và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận này. Bằng cách chấp nhận thỏa thuận này, chúng tôi có thể cho rằng bạn có khả năng bị ràng buộc bởi nó. Trong trường hợp bạn chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật để tham gia vào các hoạt động cá cược thể thao, bạn không được phép sử dụng trang web www.vn333.me này cũng như các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me.

 1. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  1. Trừ khi có quy định khác, tất cả các quyền đối với www.vn333.me đều thuộc sở hữu của chúng tôi và được bảo vệ bởi bản quyền quốc tế, thương hiệu, bí mật thương mại và luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác.
  2. Các quyền thuộc sở hữu của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở: thiết kế trang web, công nghệ, hình ảnh có thương hiệu, dữ liệu độc quyền, mã phần mềm và cơ sở hạ tầng, nội dung. www.vn333.me không có bất kỳ khiếu nại tài sản nào liên quan đến nội dung người dùng – do người dùng tạo ra. 
  3. Bằng cách tham gia thỏa thuận này với www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác của nó liên quan đến www.vn333.me, bạn đồng ý rằng mọi cải tiến được thực hiện cho trang www.vn333.me dựa trên phản hồi, đề xuất hoặc ý tưởng của bạn sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và được thực hiện theo ý chí tự do của riêng bạn mà không có bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào khác ngoài tài chính.
  4. Bằng cách sử dụng trang www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me, bạn đồng ý trao mọi quyền cho chúng tôi đối với các mẹo được cung cấp bằng hệ thống www.vn333.me. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc kết hợp các kết quả được cung cấp vào trang web www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu tạo ra để cải thiện trang web www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng cũng như các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me hoặc thêm các dịch vụ mới. Trang web www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me sở hữu mọi dữ liệu do bạn sử dụng trang web tạo ra, ngoại trừ nội dung của bạn.
  5. Khi tham gia vào thỏa thuận này, bạn đồng ý rằng bất kỳ nội dung cao cấp nào do trang www.vn333.me cung cấp và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác của nó liên quan đến www.vn333.me cho bạn đều nhạy cảm và bí mật. Bạn không được tiết lộ bất kỳ nội dung trả phí nào từ trang www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng cũng như các công cụ khác của nó liên quan đến www.vn333.me cho công chúng trừ khi bạn chưa được cho phép và thông báo cụ thể rằng bạn có thể tiết lộ nội dung đó. thông tin. Bạn đồng ý không xuất bản, tái xuất bản hoặc tiết lộ trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ nội dung cao cấp nào cho bất kỳ bên thứ ba nào, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở phương tiện truyền thông xã hội, blog, các trang web khác, trang web của riêng bạn, email, diễn đàn và các trang khác. Bằng cách sử dụng trang www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me
 2. TUYÊN BỐ RỦI RO
  1. Bất kỳ ai sử dụng dịch vụ www.vn333.me hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp trên trang web www.vn333.me (www.vn333.me) đồng ý với thực tế rằng việc tham gia www.vn333.me có ​​liên quan đến rủi ro – hoàn toàn chấp nhận rủi ro thua lỗ có thể xảy ra, rằng có thể xảy ra do sử dụng dịch vụ www.vn333.me và bất kỳ bên thứ ba nào có trên trang www.vn333.me. Trang web www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với Bạn hoặc bất kỳ Người dùng nào của trang web www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác của trang web liên quan đến www.vn333.me đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng trang vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me.
  2. Xin lưu ý rằng mọi bản xem trước, đề xuất hoặc thông tin có sẵn trên trang web www.vn333.me chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Tất cả các hoạt động cá cược đều có rủi ro, vui lòng đặt cược với số tiền mà bạn có thể chịu được khi thua. vn333.me không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào xảy ra do thông tin được tìm thấy trên trang vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me.
  3. Xin lưu ý rằng hiệu suất trước đây của những người chấp nhận được giới thiệu trên thị trường vn333.me không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả hoặc lợi nhuận trong tương lai. vn333.me cung cấp một nơi để theo dõi thành tích của một người chơi chấp, xem kết quả lịch sử của họ và các mẹo mới nhất. vn333.me không quảng cáo cá cược bằng tiền thật dựa trên thông tin có được từ một người chấp nhận được giới thiệu trên thị trường vn333.me, nhưng không giới hạn và không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do hành động dựa trên thông tin có sẵn. Tất cả các hoạt động và hành động cá cược mà người dùng thực hiện dựa trên thông tin có được từ trang vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng cũng như các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me nên được xem xét cẩn thận để nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của thống kê dựa trên hiệu suất trong quá khứ. Trang web vn333.me và các ứng dụng của nó,
  4. Bất kỳ ai sử dụng dịch vụ vn333.me hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp trên trang web vn333.me (www.vn333.me) đều chấp nhận rằng việc không biết hoặc đọc sai các Điều khoản Sử dụng này không giải phóng họ khỏi trách nhiệm và/hoặc rủi ro.
  5. Bất kỳ ai sử dụng dịch vụ vn333.me hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp trên trang web vn333.me (www.vn333.me) đều thừa nhận rủi ro có thể xảy ra thua lỗ hoặc mất lợi nhuận do không thực hiện hoặc thực hiện một phần cược do tính thanh khoản thấp trên thị trường, không đủ tiền, hoặc bất kỳ yếu tố nào khác.
  6. Trang web vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất tài chính nào xảy ra do nhưng không giới hạn ở việc bỏ lỡ email, thông báo hoặc không được đặt cá cược.
  7. Trang web vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác của nó liên quan đến www.vn333.me không thể chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại tài chính hoặc lợi nhuận nào xảy ra do sự cố kỹ thuật, sự cố phần mềm hoặc bất kỳ điều gì khác ngăn cản hoạt động bình thường. chức năng Trang web vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me cung cấp
 3. CHÍNH SÁCH HỦY THANH TOÁN vn333.me
  1. Khách hàng có thể hủy tư cách thành viên chuyên nghiệp với đăng ký thanh toán định kỳ bất kỳ lúc nào. Việc hủy có nghĩa là không có khoản thanh toán nào trong tương lai được tính vào tài khoản của khách hàng. Việc hủy sản phẩm thanh toán định kỳ không tạo ra tiền hoàn lại – nó sẽ chỉ dừng mọi khoản thanh toán trong tương lai. Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  [email protected].
 4. GIẢM GIÁ VÀ KHUYẾN MÃI
  1. Đăng ký và các dịch vụ khác được mua với chiết khấu hoặc ưu đãi đặc biệt sẽ không được hoàn lại trừ khi có quy định khác trong ưu đãi khuyến mãi.
 5. LOẠI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG
  1. Tư cách thành viên người khuyết tật miễn phí
   • Tất cả các thành viên trên 21 tuổi đều có thể trở thành người chấp miễn phí trên trang vn333.me. Trở thành người chấp miễn phí trên vn333.me cho phép bạn thực hiện những điều sau:
    • Đăng lựa chọn đã được xác minh
    • Đăng lựa chọn chưa được xác minh
    • Theo dõi các handicapper miễn phí và trả phí khác
    • Bị những người chơi chấp khác và người dùng của vn333.me theo dõi
    • Bình luận dưới các thủ thuật khác
    • Thi đấu trong bất kỳ cuộc thi nào do vn333.me tạo ra
   • Trở thành người chấp miễn phí trên vn333.me có ​​nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý và cấp quyền cho vn333.me chia sẻ và hiển thị nội dung của bạn trên trang vn333.me cũng như các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me, trên mạng xã hội. phương tiện truyền thông, qua email và/hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Trở thành người chấp miễn phí trên trang vn333.me có ​​nghĩa là bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường tài chính hoặc phi tài chính nào cho nội dung bạn đang cung cấp.
  2. Người dùng vn333.me miễn phí
   • Tất cả các thành viên trên 21 tuổi đều có thể trở thành thành viên miễn phí trên trang vn333.me. Trở thành thành viên miễn phí của vn333.me cho phép bạn thực hiện những điều sau:
    • Theo dõi lựa chọn và người chấp đã được xác minh 
    • Hủy theo dõi các lượt chọn và người chấp chưa được xác minh 
    • Mua hoặc đăng ký dịch vụ tiền boa
    • Sử dụng so sánh tỷ lệ cược của vn333.me 
    • Sử dụng trường đại học và blog cá cược vn333.me 
    • Sử dụng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu miễn phí nào khác trên trang vn333.me
    • Bình luận dưới mẹo
    • Sử dụng trò chuyện cộng đồng
    • Chuyển đổi thành Người chấp miễn phí và thi đấu trong bất kỳ cuộc thi nào do vn333.me tạo ra
  3. Paid vn333.me Handicapper (Người bán)
   • Đăng lựa chọn đã được xác minh
   • Đăng lựa chọn chưa được xác minh
   • Bán các lựa chọn cho cộng đồng vn333.me
   • Khả năng nhận thanh toán của người mua
   • Được giới thiệu trên bản tin hàng tuần của vn333.me
   • Theo dõi các handicapper miễn phí và trả phí khác
   • Bị những người chơi chấp khác và người dùng của vn333.me theo dõi
   • Bình luận dưới các thủ thuật khác
   • Thi đấu trong bất kỳ cuộc thi nào do vn333.me tạo ra
   • Sử dụng trình theo dõi đặt cược vn333.me
   • Sử dụng các công cụ tài khoản ngân hàng của vn333.me
   • Sử dụng các công cụ phân tích của vn333.me
   • Sử dụng tất cả các tính năng khác trên trang vn333.me
  4. Người dùng vn333.me trả phí (Người dùng chuyên nghiệp)
   • Theo dõi các handicapper miễn phí và trả phí khác
   • Hủy theo dõi các lượt chọn và người chấp chưa được xác minh
   • Mua hoặc đăng ký dịch vụ tiền boa
   • Sử dụng so sánh tỷ lệ cược của vn333.me
   • Sử dụng đại học cá cược vn333.me
   • Sử dụng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu miễn phí nào khác trên trang vn333.me
   • Bình luận dưới các thủ thuật khác
   • Chuyển đổi thành Người chấp trả phí và thi đấu trong bất kỳ giải đấu nào do vn333.me tạo ra
   • Sử dụng trình theo dõi đặt cược vn333.me
   • Sử dụng các công cụ tài khoản ngân hàng của vn333.me
   • Sử dụng các công cụ phân tích của vn333.me
   • Báo cáo hiệu suất tự động, đề xuất cá cược tự động dựa trên lịch sử cá cược của chính họ
   • Mọi thứ khác trên trang vn333.me
 6. THU NHẬP, PHÍ THỊ TRƯỜNG, THANH TOÁN VÀ HOÀN TIỀN CHO CƯỢC CƯỢC TRẢ TIỀN.COM CỬA HÀNG (BÊN BÁN)
  1. Chúng tôi đang theo một chính sách khách hàng công bằng. Để đảm bảo chất lượng cao của các mẹo đã bán, chúng tôi yêu cầu tất cả những người khuyết tật phải thêm ít nhất 85 lượt chọn miễn phí trước khi có thể tính phí dịch vụ của họ.
  2. Người bán bị tính 0% phí xử lý thanh toán cho mỗi đăng ký của người mua. Tổng số tiền phải trả sẽ được hiển thị trong bảng sao kê hàng tháng của bạn dưới dạng “Phí”. Bạn cũng sẽ có thể xem các khoản phí được tính cho mỗi giao dịch trong bảng điều khiển của người bán nơi có sẵn tất cả thông tin về người đăng ký và người theo dõi của bạn.
  3. Người bán tạo ra tới 2000 đô la hoặc số tiền tương đương bằng Bảng Anh hoặc Euro được tính phí biến đổi là 20% hoặc 25% hoa hồng trên doanh thu thuần hàng tháng được tạo.
  4. Người bán tạo ra hơn 2000 đô la hoặc số tiền tương đương bằng đô la Mỹ hoặc Euro sẽ được hưởng ưu đãi tùy chỉnh phù hợp nhất với nhu cầu của họ và sẽ được tính phí hoa hồng dưới 20%.
  5. Người bán sẽ bị tính phí hành chính bổ sung là $5, đô la Mỹ hoặc Euro từ thu nhập của họ để xử lý mỗi khoản tiền hoàn lại của người mua.
  6. Với tư cách là Người chấp nhận trả phí (Người bán), bạn vẫn có quyền thay đổi số tiền bạn tính bất kỳ lúc nào, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khoản thu nhập hoặc khoản thanh toán nào trước đó.
  7. Với tư cách là Người chấp cao cấp (Người bán), bạn có thể yêu cầu nhận thu nhập của mình tối đa hai lần mỗi tháng. Số tiền tối thiểu được yêu cầu phải là $60 hoặc số tiền tương đương bằng đô la Mỹ hoặc Euro.
  8. Số tiền phải trả cho Người chấp cao cấp (Người bán) được tính bằng tổng doanh thu được tạo từ đăng ký và tiền boa được bán trừ đi phí thị trường, phí giao dịch và tiền hoàn lại.
  9. Nhóm vn333.me sẽ xử lý khoản thanh toán của bạn trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày được yêu cầu. Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi có thể hành động ngay lập tức theo yêu cầu của bạn nhưng bạn có thể nhận được tiền của mình sau tối đa 7 ngày làm việc do giao dịch bị chậm trễ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, Người chấp nhận trả phí (Người bán) nhận được tiền trong vòng 4 ngày làm việc.
  10. Trang web vn333.me có ​​quyền chấm dứt vĩnh viễn tài khoản của người bán do vi phạm trang web vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng cũng như các công cụ khác liên quan đến các điều khoản và điều kiện của www.vn333.me. Trong trường hợp tài khoản của người bán bị cấm, mọi đăng ký đang hoạt động sẽ bị hủy và sẽ không có khoản tiền nào được trả cho người bán bất kể số ngày còn lại hay lợi nhuận kiếm được từ đăng ký đó.
  11. Chúng tôi hỗ trợ các phương thức thanh toán khác nhau. Kể từ bây giờ, Người chấp nhận trả phí (Người bán) có thể nhận được thu nhập của mình thông qua PayPal, Skrill hoặc chuyển khoản Ngân hàng. Nhiều phương pháp sẽ được bổ sung sớm. Người dùng chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí liên quan đến giao dịch được liên kết với phương thức thanh toán ưa thích của họ.
  12. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thanh toán bằng Bảng Anh, Đô la Mỹ hoặc Euro dựa trên đơn vị tiền tệ ưa thích của bạn khi bạn thiết lập tài khoản Người chấp cao cấp (Người bán) của mình.
  13. Tất cả thu nhập bạn đã kiếm được khi đăng ký với tư cách là Người chấp cao cấp (Người bán) trên trang vn333.me sẽ được thêm vào số dư có thể rút của bạn sau khi đáp ứng các điều kiện sau::
   • • Đăng ký 1 tháng sẽ được thanh toán cho bạn thành 4 lần bằng nhau một tuần sau khi đăng ký được mua. Ví dụ: đăng ký 1 tháng có giá 100 đô la sẽ cộng thêm 25 đô la vào số dư có thể rút của bạn hoặc số tiền tương đương bằng đơn vị tiền tệ bạn đã chọn, tương đương 1/4 toàn bộ số tiền.
   • • Đăng ký 3 tháng sẽ được trả cho bạn thành 13 lần trả góp bằng nhau một tuần sau khi đăng ký đã được mua. Ví dụ: đăng ký 3 tháng có giá 104 đô la sẽ thêm 8 đô la mỗi tuần vào số dư có thể rút của bạn, tương đương 1/13 của toàn bộ số tiền.
   • • Đăng ký 6 tháng sẽ được thanh toán cho bạn thành 26 lần trả góp bằng nhau một tuần sau khi mua đăng ký. Ví dụ: đăng ký 3 tháng có giá 104 đô la sẽ cộng thêm 4 đô la mỗi tuần vào số dư có thể rút của bạn, tương đương 1/26 của toàn bộ số tiền.
   • • Đăng ký 12 tháng sẽ được thanh toán cho bạn thành 52 lần trả góp bằng nhau một tuần sau khi đăng ký được mua. Ví dụ: đăng ký 52 tháng có giá 104 đô la sẽ cộng thêm 2 đô la mỗi tuần vào số dư có thể rút của bạn, tức là 1/52 của toàn bộ số tiền.
 7. HOÀN TIỀN CHO NGƯỜI DÙNG SAU KHI ĐẶT CƯỢC TRẢ TIỀN.COM CÁ NHÂN (BÁN)
  1. Tất cả các trường hợp đều khác nhau và cần được thành viên nhóm vn333.me xem xét. Nếu bạn không hài lòng với người khuyết tật mà bạn đang theo dõi, bạn có thể đủ điều kiện để được hoàn trả một phần và trong một số trường hợp đặc biệt, hoàn trả toàn bộ số tiền của bạn. Để được hoàn tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  [email protected]  để một người nào đó trong nhóm của chúng tôi có thể xem xét trường hợp của bạn. Khoản hoàn trả một phần có thể được lùi lại tối đa là 2 tuần.
  2. Trong trường hợp bạn đã theo dõi một người chấp được một thời gian và đã chọn phương thức thanh toán định kỳ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa  chỉ [email protected]  để giúp bạn hủy đăng ký thanh toán định kỳ. Nếu bạn đã sử dụng PayPal làm phương thức thanh toán, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và hủy thanh toán trực tiếp từ đó.
  3. Trong trường hợp bạn muốn hủy phương thức thanh toán định kỳ của mình và yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  [email protected]  và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ.
 8. PAID vn333.me HANDICAPPER (BÁN HÀNG) – TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
  1. Trở thành người chấp nhận Paid vn333.me (Người bán) là một nhiệm vụ có trách nhiệm cao nhưng cũng là một cơ hội sinh lợi không kém. Chúng tôi áp dụng chính sách thị trường công bằng cho cả người mua và người bán trong đó mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là làm cho cả hai bên hài lòng với dịch vụ. Trong trường hợp bạn cảm thấy mình bị ngược đãi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].
  2. Với tư cách là người chấp nhận Paid vn333.me (Người bán), bạn đồng ý cung cấp trung bình 2 mẹo cá cược mỗi tuần và tối thiểu 8 mẹo cá cược mỗi tháng cho những người đăng ký trả phí. Việc không tuân thủ chính sách mẹo cá cược tối thiểu có thể dẫn đến việc vn333.me hoàn trả một phần hoặc toàn bộ cho người đăng ký. Việc liên tục không tuân thủ chính sách mẹo cá cược tối thiểu cũng có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn.
  3. Với tư cách là người chấp nhận Paid vn333.me (Người bán), bạn đồng ý rằng sau khi mẹo của bạn được xuất bản và gửi đến những người đăng ký trả phí, bạn sẽ không thể điều chỉnh lựa chọn. Trong trường hợp bạn mắc lỗi đánh máy hoặc bất kỳ loại lỗi nào khác, vui lòng đảm bảo rằng bạn xóa mẹo này càng sớm càng tốt. Người đăng ký của bạn sẽ được tự động thông báo. Khi đã xong, bạn sẽ có thể xuất bản lại mẹo chính xác, những người đăng ký của bạn sẽ tự động được thông báo lại.
  4. Nếu vì lý do nào đó, người chấp nhận Paid vn333.me (Người bán) không thể cung cấp các mẹo đặt cược khối lượng tối thiểu cần thiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  [email protected] để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.
  5. Với tư cách là người chấp nhận Paid vn333.me (Người bán), bạn phải luôn cung cấp thông tin chính xác liên quan đến mẹo cá cược của mình. Điều đó bao gồm nhưng không giới hạn ở tỷ lệ cược chính xác tại thời điểm mẹo được xuất bản.
  6. Với tư cách là người chấp nhận Paid vn333.me (Người bán), bạn nên đảm bảo rằng phân tích bạn đang cung cấp liên quan đến các mẹo cá cược là của bạn và không bị ăn cắp ý tưởng bởi người dùng khác. Việc sử dụng văn bản hoặc nội dung của người khác đều bị cấm.
  7. Paid vn333.me handicapper (Người bán) đồng ý rằng họ sẽ không sao chép các mẹo, đăng thông tin giả mạo hoặc cố gắng thao túng kết quả hoạt động cá cược của họ.
  8. Với tư cách là người chấp nhận Paid vn333.me (Người bán), bạn đồng ý không quảng bá các hoạt động cờ bạc không hợp lý có thể khiến người đăng ký của bạn gặp rủi ro tài chính.
  9. Paid vn333.me người chấp (Người bán) bạn đồng ý cố gắng hết sức để duy trì kỷ luật trong thời gian thua và không đuổi theo thua hoặc thúc đẩy các chiến lược quản lý tiền có rủi ro cao, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở Martingale.
  10. Với tư cách là người chấp nhận Paid vn333.me (Người bán), bạn đồng ý không sử dụng trang vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng cũng như các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me để không quảng bá hoặc quảng cáo nhưng không giới hạn ở bạo lực, phân biệt chủng tộc, ngôn từ kích động thù địch, khủng bố, tài liệu tiếp thị không mong muốn, dịch vụ tiền boa non-vn333.me và các dịch vụ tiền boa khác.
  11. Việc không tuân thủ các tiêu chuẩn trên có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị hạn chế hoặc chấm dứt vĩnh viễn.
  12. Trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy tắc nào ở trên nhưng không giới hạn ở việc chúng tôi bảo lưu quyền đóng tài khoản người chấp nhận Paid vn333.me (Người bán) của bạn và giữ lại số dư được liên kết với tài khoản của bạn.
 9. MIỄN PHÍ HỘI VIÊN THỦ CÔNG – ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG
  1. Là một Thành viên chấp miễn phí, bạn phải luôn cung cấp thông tin chính xác liên quan đến mẹo cá cược của mình. Điều đó bao gồm nhưng không giới hạn ở tỷ lệ cược chính xác tại thời điểm mẹo được xuất bản.
  2. Với tư cách là Thành viên chấp miễn phí, bạn nên đảm bảo rằng phân tích mà bạn cung cấp liên quan đến các mẹo cá cược là của bạn và không bị người dùng khác ăn cắp ý tưởng. Việc sử dụng văn bản hoặc nội dung của người khác đều bị cấm.
  3. Các Thành viên Cược chấp Miễn phí đồng ý rằng họ sẽ không sao chép các mẹo, đăng thông tin giả mạo hoặc cố gắng thao túng kết quả hoạt động cá cược của họ.
  4. Với tư cách là Thành viên chấp miễn phí, bạn đồng ý không quảng bá các hoạt động cờ bạc không hợp lý có thể khiến người đăng ký của bạn gặp rủi ro tài chính.
  5. Với tư cách là Thành viên có điểm chấp miễn phí, bạn đồng ý cố gắng hết sức để duy trì kỷ luật trong các lần thua và không theo đuổi các khoản thua hoặc thúc đẩy các chiến lược quản lý tiền có rủi ro cao, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở Martingale.
  6. Với tư cách là Thành viên chấp miễn phí, bạn đồng ý không sử dụng trang web vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác của nó liên quan đến www.vn333.me để quảng bá quảng cáo nhưng không giới hạn ở – bạo lực, phân biệt chủng tộc, ngôn từ kích động thù địch, khủng bố, tài liệu tiếp thị không được yêu cầu, dịch vụ tiền boa không phải vn333.me và các dịch vụ tiền boa khác.
  7. Việc không tuân thủ các tiêu chuẩn trên có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị hạn chế hoặc chấm dứt vĩnh viễn.
 10. DỰ ĐOÁN BÓNG ĐÁ
  1. Theo dõi các dự đoán bóng đá của vn333.me không đảm bảo hoặc hứa hẹn bạn sẽ kiếm được tiền từ cá cược thể thao. Các dự đoán chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bất kỳ hình thức cá cược thể thao nào cũng có rủi ro. Chúng được thiết kế để cho bạn thấy kết quả có thể xảy ra của một sự kiện đang diễn ra và làm nổi bật các lỗi của nhà cái trong việc tạo tỷ lệ cược.
  2. Bằng cách đọc hoặc theo dõi các dự đoán bóng đá của vn333.me hoặc các dịch vụ khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẹo miễn phí và trả phí do các bên thứ ba cung cấp trên trang web vn333.me (vn333.me), bạn đồng ý với việc tham gia vn333.me có ​​liên quan với rủi ro – hoàn toàn chấp nhận rủi ro thua lỗ có thể xảy ra do sử dụng dịch vụ vn333.me bao gồm nhưng không giới hạn ở dự đoán bóng đá, mẹo miễn phí, mẹo trả phí và bất kỳ thông tin nào khác do bên thứ ba cung cấp trên trang vn333.me . Trang web vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến bet.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với Bạn hoặc bất kỳ Người dùng nào của trang web vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác của nó liên quan đến bet.com hoặc những thiệt hại gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng dự đoán bóng đá của vn333.me,
 11. BẢO MẬT TÀI KHOẢN VÀ CHẤM DỨT
  1. Bạn đồng ý và hoàn toàn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập tài khoản vn333.me của mình. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cung cấp thông tin sai lệch hoặc sai sự thật cho trang web vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác của nó liên quan đến www.vn333.me. Bạn đồng ý cập nhật tài khoản của mình và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào. Bạn có thể làm điều đó bằng cách liên hệ với chúng tôi tại  [email protected].
  2. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về việc bất kỳ ai khác có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi tại  [email protected].
  3. Chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Việc chấm dứt Thỏa thuận này có thể dẫn đến việc hủy tất cả thông tin liên quan đến bạn. Quyết định sẽ được đưa ra theo quyết định riêng của vn333.me và có thể được đưa ra mà không phải trả bất kỳ chi phí, khoản phí hay trách nhiệm pháp lý nào.
 12. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIE
  1. Cookie là một tệp nhỏ yêu cầu quyền được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Sau khi bạn đồng ý, tệp sẽ được thêm vào và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập trang web hoặc cho bạn biết khi bạn truy cập một trang web cụ thể. Cookie cho phép các ứng dụng web phản hồi bạn với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh hoạt động của nó theo nhu cầu, sở thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn.
  2. Chúng tôi sử dụng cookie nhật ký lưu lượng truy cập để xác định trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh nó theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu sẽ bị xóa khỏi hệ thống.
  3. Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn bằng cách cho phép chúng tôi theo dõi trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào không. Cookie không cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài dữ liệu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi.
  4. Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu muốn. Điều này có thể ngăn bạn tận dụng tối đa trang web.
  5. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie và dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc chính sách cookie của chúng tôi .
 13. LIÊN LẠC
  1. Mặc dù chúng tôi đang cố gắng hết sức để trả lời từng người liên hệ với chúng tôi, nhưng trong một số trường hợp, có thể mất thêm thời gian để nhận được phản hồi. Chúng tôi thường trả lời trong vòng 72 giờ cho các thành viên không phải là người dùng chuyên nghiệp. Chúng tôi không hứa hẹn, cũng như không bảo đảm rằng chúng tôi sẽ trả lời từng và mọi yêu cầu trong giới hạn 72 giờ.
  2. Tất cả yêu cầu được gửi bởi các thành viên PRO sẽ được ưu tiên xử lý.
 14. LIÊN KẾT VỚI CÁC BÊN THỨ BA
  1. www.vn333.me chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không được trang web kiểm soát.
  2. www.vn333.me không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào có chứa liên kết trong www.vn333.me.
  3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng www.vn333.me sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do việc sử dụng nội dung hoặc dịch vụ của bên thứ ba gây ra.
  4. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào (và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào) đối với bất kỳ cược nào (hoặc cược tương tự) được thực hiện thông qua tài khoản Betfair của người dùng thông qua trang web của chúng tôi (hoặc thông qua trang web của chúng tôi). Để tránh nghi ngờ, mối quan hệ pháp lý/hợp đồng được thiết lập bằng cách sử dụng chức năng này là duy nhất giữa Betfair và người dùng có liên quan. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý (và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào) đối với bất kỳ người dùng nào liên quan đến bất kỳ lỗi hoặc vấn đề nào khác với phần mềm tích hợp Betfair như được nêu chi tiết trong phần này.
  5. www.vn333.me không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào do các trang web của bên thứ ba nắm giữ.
  6. www.vn333.me không thu thập bất kỳ thông tin nào sau đây nhưng không giới hạn ở thông tin – tên tài khoản, mật khẩu tài khoản, bất kỳ loại chi tiết thanh toán nào – thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc thông tin ví điện tử (Skrill, Neteller).
  7. Trang web vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me sử dụng nhiều nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba để cung cấp tỷ lệ cược, dữ liệu và nội dung. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm nếu bất kỳ thông tin nào được công bố trên trang web là không chính xác hoặc bị thiếu.
 15. LOGO ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN vn333.me TUYÊN BỐ TỪ CHỐI
  1. Việc sử dụng các logo tương ứng không ngụ ý bất kỳ sự liên kết nào với hoặc chứng thực bởi chủ sở hữu đã đăng ký. Tất cả các logo được sử dụng trên trang web bet.com đều thuộc bản quyền của chủ sở hữu hợp pháp. Chúng tôi chỉ sử dụng chúng cho mục đích hiển thị và chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ logo nào được hiển thị trên trang web vn333.me. Chúng tôi không kiếm được bất kỳ lợi nhuận nào từ việc chúng tôi hiển thị các biểu trưng đó. Nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi đang vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu của bạn và muốn xóa logo của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  [email protected].
 16. BÁO CÁO THUẾ vn333.me
  1. bet.com không chịu trách nhiệm xử lý bất kỳ khoản thuế nào thay cho người dùng của mình. Tất cả người dùng vn333.me chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thanh toán bất kỳ khoản VAT/GST nào như vậy hoặc thuế dịch vụ/thuế bán hàng khác được áp dụng do bất kỳ hoạt động nào diễn ra trên bet.com.
 17. NHỮNG THAY ĐỔI CỦA HỢP ĐỒNG NÀY
  1. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bạn khi các điều khoản và điều kiện đã được thay đổi. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm cập nhật www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng cũng như các điều khoản và điều kiện của các công cụ khác.
  2. Việc bạn tiếp tục sử dụng www.vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng cũng như các công cụ khác của nó sau bất kỳ thay đổi nào như vậy đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện mới.
 18. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH
  1. Khi đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn hiểu và hoàn toàn đồng ý rằng việc sử dụng trang vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng cũng như các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me là rủi ro duy nhất của bạn.
  2. Trang web vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác liên quan đến www.vn333.me không đảm bảo rằng:
   • Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu mong đợi của bạn.
   • Chất lượng của dịch vụ và thông tin có sẵn trên trang web sẽ chính xác và đáng tin cậy.
   • Trang web sẽ luôn hoạt động.
   • Điều đó sẽ không có lỗi xảy ra.
  3. Không có bảo đảm nào sẽ được tạo ra bởi thông tin (bằng văn bản hoặc bằng cách khác) mà bạn có được từ trang web vn333.me và các ứng dụng, tiện ích mở rộng và các công cụ khác của nó liên quan đến www.vn333.me hoặc dịch vụ trừ khi được nêu rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện.