VN333 - Trang chủ chính thức nhà cái VN333 2023

Chính Sách Bảo Mật

Ngày có hiệu lực: 14 tháng 6 năm 2021

Chào mừng bạn đến với https://www.vn333.me/ (‘Trang web’)

vn333.me là một trung tâm cá cược thể thao trực tuyến ra mắt vào năm 2011. Mục đích chính của nó là cung cấp tuyển tập các trang web cá cược thể thao tốt nhất cũng như thông tin cá cược thể thao như đánh giá nhà cái cá cược, hướng dẫn thể thao, chiến lược, v.v.

Thông tin cơ bản  – thông tin [at] vn333 [dot] me

Thông tin DPO  – dpo [at] vn333 [dot] me

Lưu ý – Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Để biết thêm thông tin về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng xem lại Thông báo về cookie của chúng tôi  https://www.vn333.me

Từ viết tắt được sử dụng trên trang này

GDPR – Quy định bảo vệ dữ liệu chung

Một quy định của EU có hiệu lực vào ngày 25 tháng  5 năm 2018. Mục đích chính của luật GDPR là trao cho công dân EU và EEA nhiều quyền kiểm soát và bảo vệ hơn đối với dữ liệu về họ do các tổ chức doanh nghiệp thu thập. Bạn có thể đọc thêm về GDPR tại đây:  https://www.eugdpr.org/

DPO – Cán bộ bảo vệ dữ liệu

Để phù hợp với việc tuân thủ GDPR, tất cả các doanh nghiệp hiện được yêu cầu tuyển dụng Nhân viên bảo vệ dữ liệu. Những người đảm nhận vai trò này chịu trách nhiệm giám sát việc bảo vệ tất cả dữ liệu cá nhân được xử lý trong công ty. Nhân viên bảo vệ dữ liệu nên là đầu mối liên hệ đầu tiên cho những người dùng có thắc mắc hoặc lo ngại về dữ liệu cá nhân của họ.

DNT – Không theo dõi

Nếu bạn không muốn hành vi duyệt web của mình bị theo dõi, thì bạn có quyền và khả năng bật tính năng Không theo dõi trong trình duyệt của mình, tính năng này sẽ cảnh báo tất cả các trang web bạn truy cập mà bạn chọn.

Các định nghĩa

Các thuật ngữ viết hoa trong Thông báo này sẽ có nghĩa như được gán cho chúng theo GDPR và sẽ được hiểu theo đó. Ngoài ra, các định nghĩa sau sẽ được áp dụng:

GDPR  –  Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679, của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân và về việc di chuyển tự do dữ liệu đó, và bãi bỏ Chỉ thị 95/46/EC, như được sửa đổi, thay thế hoặc thay thế và có hiệu lực theo thời gian.

Dịch vụ  –  Dịch vụ do Công ty cung cấp thông qua Trang web.

Người dùng  –  bất kỳ người nào truy cập và duyệt Trang web vn333.me (‘ You’ , ‘ Your’ ).

Chúng ta là ai

Bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn thừa nhận đã đọc và xem xét đầy đủ Thông báo về quyền riêng tư này.

Công ty thừa nhận rằng khi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi bị ràng buộc bởi luật pháp Malta và sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo GDPR. Đối với bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào khác về cách Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của Chúng tôi qua địa chỉ email sau: dpo [at] vn333 [dot] me

Mọi thông báo, yêu cầu, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc khác mà Bạn gửi tới Công ty sẽ được gửi bằng thư bảo đảm, yêu cầu nhận lại biên nhận hoặc qua e-mail. Tất cả các thông tin liên lạc qua e-mail sẽ được coi là đã nhận được vào ngày làm việc sau ngày gửi.

Chủ đề

Thông báo về quyền riêng tư này đặt ra các điều khoản và điều kiện mà Công ty tuân theo để bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng của chúng tôi. Nó mô tả các điều kiện theo đó Chúng tôi thực hiện bất kỳ việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân nào của Bạn và đảm bảo tính bảo mật và bảo mật của chúng.

Công ty bảo lưu quyền sửa đổi và cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này, bất cứ khi nào thấy phù hợp và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm chúng được công bố trên Trang web. Mọi sửa đổi đáng kể đối với Thông báo về Quyền riêng tư này sẽ được thông báo cho Bạn.

Nguyên tắc xử lý dữ liệu

Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng các quyền cơ bản của Bạn và coi việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn là ưu tiên hàng đầu. Theo đó, khi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Chúng tôi tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau:

Chúng tôi chỉ gửi Dữ liệu Cá nhân của Bạn để xử lý hợp pháp và công bằng, đồng thời Chúng tôi duy trì sự minh bạch hoàn toàn về cách Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn.

Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp như đã nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này và Chúng tôi không xử lý thêm theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các mục đích này.

Chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết và phù hợp với các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập.

Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của Bạn là chính xác và, khi cần thiết, được cập nhật liên quan đến mục đích xử lý, thực hiện tất cả các bước hợp lý để xóa hoặc sửa ngay lập tức trong trường hợp không chính xác.

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn theo cách đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu đó bằng cách sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp.

Nói chung, Chúng tôi tuân thủ tất cả các nghĩa vụ theo luật định của luật hiện hành, với tư cách là Người kiểm soát dữ liệu đối với Dữ liệu cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Công ty thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân sau:

Tại thời điểm Bạn truy cập và sử dụng Trang web:

 • Địa chỉ IP;
 • Dữ liệu thiết bị của người dùng cuối;
 • Duyệt dữ liệu; và
 • Thông tin về sở thích của người dùng liên quan đến Trang web.

Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào khác do Bạn trực tiếp cung cấp trong quá trình tương tác của Bạn với Chúng tôi.

Người nhận dữ liệu

Để thực hiện các mục đích được đề cập trong Thông báo về Quyền riêng tư này, Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập hoặc truyền Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho những người nhận sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu và interme của chúng tôi cho mục đích lưu trữ;
 • Các nhà cung cấp bên thứ ba để vận hành trơn tru và nâng cao Trang web;

Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn bởi Bộ xử lý Dữ liệu của chúng tôi được thực hiện theo hợp đồng buộc Bộ xử lý Dữ liệu phải có cùng mức độ bảo vệ dữ liệu được cung cấp trong Thông báo về Quyền riêng tư này.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra việc truyền dữ liệu như vậy, Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý có thể để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn như ở Liên minh Châu Âu và tuân theo Thông báo về Quyền riêng tư này cũng như luật hiện hành. Ngoài ra, Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này để phản ánh việc truyền dữ liệu xuyên biên giới và các biện pháp bảo vệ có liên quan cho quyền riêng tư của Bạn.

Trong trường hợp Chúng tôi được yêu cầu bởi tòa án hoặc cơ quan hành chính khác, theo một cuộc điều tra liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, Công ty có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho các cơ quan công quyền trong phạm vi luật pháp quy định.

An ninh và bảo mật dữ liệu

Để đảm bảo việc sử dụng hợp lý và toàn vẹn Dữ liệu Cá nhân của Bạn và để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tình cờ, xử lý, xóa, thay đổi hoặc sử dụng khác, Công ty cũng áp dụng các chính sách nội bộ phù hợp và thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật về tổ chức, kỹ thuật và thủ tục phù hợp. như tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với pháp luật và các quy định hiện hành.

Việc Công ty xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn được tiến hành theo cách đảm bảo tính bảo mật và an toàn, có tính đến những phát triển mới nhất, chi phí triển khai và tính chất, phạm vi, bối cảnh và mục đích của việc xử lý, cũng như các rủi ro đối với quyền của Bạn và các quyền tự do, được áp dụng trong từng trường hợp.

Tất cả nhân viên của chúng tôi, những người có quyền truy cập và có liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn, có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của các vấn đề kinh doanh chính thức, bao gồm cả dữ liệu cá nhân.

Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích xử lý có liên quan được giải thích trong Thông báo này, theo các nguyên tắc Hạn chế lưu trữ và Giảm thiểu dữ liệu. Sau thời gian lưu giữ, Dữ liệu Cá nhân của Bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu và hệ thống của Chúng tôi.

Quyền của bạn với tư cách là người dùng

Với tư cách là Người dùng Trang web của chúng tôi, Bạn có quyền:

 • Để yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của Bạn và thông tin liên quan đến việc xử lý chúng và nhận một bản sao của chúng;
 • Để yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ điểm không chính xác nào trong Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Để yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn;
 • Để yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong các trường hợp được pháp luật quy định rõ ràng;
 • Để yêu cầu chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn sang một Bên kiểm soát Dữ liệu khác ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy;
 • Để phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong các trường hợp được pháp luật quy định rõ ràng; và
 • Để phản đối quyết định được đưa ra chỉ dựa trên cơ sở xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, có tác động đến Bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến Bạn.

Mọi yêu cầu liên quan đến phần trên phải được gửi bằng văn bản tới dpo [at] vn333 [dot] me

Nếu Bạn cảm thấy quyền của mình bị xâm phạm, Bạn có quyền gửi khiếu nại đến Văn phòng Ủy viên Bảo vệ Dữ liệu và Thông tin tại trang sau: https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.

Nghĩa vụ của bạn

Nếu Bạn bị phát hiện vi phạm nghĩa vụ của Bạn hoặc nếu Chúng tôi có lý do nghi ngờ rằng thông tin Bạn cung cấp là sai hoặc không đầy đủ hoặc trái ngược với luật hiện hành hoặc Thông báo Quyền riêng tư này theo bất kỳ cách nào, thì Chúng tôi có quyền từ chối đơn đăng ký của Bạn hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo. Trong trường hợp này, Bạn không có quyền đối với bất kỳ khoản bồi thường nào do đơn đăng ký của Bạn bị từ chối hoặc tài khoản của Bạn bị đình chỉ hoặc chấm dứt.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi chung nào về vn333.me hoặc muốn biết thêm về chúng tôi, vui lòng liên hệ bằng cách gửi email thông tin [at] vn333 [dot] me. Đối với bất kỳ truy vấn nào liên quan đến dữ liệu hoặc để xác minh rằng chúng tôi đang nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, DPO tận tâm của chúng tôi có tất cả các câu trả lời tại dpo [at] vn333 [dot] me

Thông tin trên trình bày Chính sách quyền riêng tư của vn333.me Phiên bản 1 được cập nhật lần cuối vào tháng 6 năm 2021. Tài liệu trong tài liệu này vẫn hợp lệ và có thể áp dụng cho đến khi phiên bản mới hơn được tải lên trang web và được bạn chấp nhận, thay thế phiên bản hiện tại.